Hướng dẫn sửa ngày duyệt phiếu định tính

Thứ năm - 29/09/2022 02:48
Hướng dẫn sửa ngày duyệt phiếu định tính
Hướng dẫn sửa ngày duyệt phiếu định tính
Hướng dẫn sửa ngày duyệt phiếu định tính
Phần mềm cần: SQL Server Management Studio

NOTE: trường thông tin module định tính này nằm trong bảng "  ERP_YCLAYMAUDINHTINH_CHITIET " ( nếu muốn sửa ngày duyệt thì vào đây sửa )
SỬA kết luận phiếu kiểm nghiệm
UPDATE [TraphacoERPHungYen].[dbo].[ERP_PHIEUKIEMNGHIEM] 
set KETLUAN =N'Mẫu thử Chai nhựa 500 ml dẹt (32g - TĐ) lô 10.03.2022 đạt yêu cầu sản xuất'
  WHERE MAPHIEUKIEMNGHIEM ='0660-22BGHY'


/****** Tim tieu chuan bi khong dat  ******/
SELECT * FROM [TraphacoERPHungYen].[dbo].[ERP_PHIEUKIEMNGHIEM_CHITIET]
WHERE HSKN_FK ='136321' AND YCKT_FK ='124162'


 /****** Update sửa kết luận kiểm nghiệm chi tiết  ******/
update [TraphacoERPHungYen].[dbo].[ERP_PHIEUKIEMNGHIEM_CHITIET]
set KETQUA =N'Đạt yêu cầu sản xuất (46.4-49.5)mm
WHERE HSKN_FK ='136321' AND YCKT_FK ='124162'

 /****** Update sửa ngày chứng từ hồ sơ kiểm nghiệm  ******/
update [TraphacoERPHungYen].[dbo].[ERP_HOSOKIEMNGHIEM]
set NGAYCHUNGTU ='2022-10-11'
where SOPHIEUKIEMNGHIEM ='0215-22BGHY'
  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến của bạn
Kiểm tra PM đã cài Tại đây
Kết quả kiểm tra PM Tại đây

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây