HPLC5
Mã sản phẩm: HPLC5
Đăng ngày 09-02-2023 03:19:16 AM

HPLC5 phòng VL2

HPLC6
Mã sản phẩm: HPLC6
Đăng ngày 09-02-2023 03:18:47 AM

HPLC6 phòng VL2

HPLC4
Mã sản phẩm: HPLC4
Đăng ngày 09-02-2023 03:18:29 AM

HPLC4 phòng VL2

HPLC3
Mã sản phẩm: HPLC3
Đăng ngày 09-02-2023 03:17:58 AM

HPLC3 phòng VL2

HPLC2
Mã sản phẩm: HPLC2
Đăng ngày 09-02-2023 03:17:21 AM

HPLC2 phòng VL2

HPLC1
Mã sản phẩm: HPLC1
Đăng ngày 09-02-2023 03:16:41 AM

HPLC1 phòng VL2

Máy tính Server 1100035 Phòng server
Mã sản phẩm: 1100035
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính Server 1100035 Phòng server Người sử dụng Server backup Năm sử dụng 2018

Máy tính Server 1100034 Phòng server
Mã sản phẩm: 1100034
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính Server 1100034 Phòng server Người sử dụng server ERP Năm sử dụng 2017

Máy tính Server 1100033 Phòng server
Mã sản phẩm: 1100033
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính Server 1100033 Phòng server Người sử dụng DHCP server Năm sử dụng 2017

Máy tính LT 1100032 QLCL
Mã sản phẩm: 1100032
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính LT 1100032 QLCL Người sử dụng Nguyễn Minh Tiến Năm sử dụng 12/2019

Máy tính LT 1100031 QLCL
Mã sản phẩm: 1100031
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính LT 1100031 QLCL Người sử dụng Vi sinh tầng 5 Năm sử dụng 09/2018

Máy tính LT 1100030 QLCL
Mã sản phẩm: 1100030
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính LT 1100030 QLCL Người sử dụng Thư ký iso Năm sử dụng 09/2018

Máy tính PC 1100029 QLCL
Mã sản phẩm: 1100029
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100029 QLCL Người sử dụng IPC nhỏ mắt Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100028 QLCL
Mã sản phẩm: 1100028
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100028 QLCL Người sử dụng IPC nước dùng ngoài Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100027 QLCL
Mã sản phẩm: 1100027
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100027 QLCL Người sử dụng IPC Thuốc mỡ Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100026 QLCL
Mã sản phẩm: 1100026
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100026 QLCL Người sử dụng IPC Thuốc mỡ Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100025 QLCL
Mã sản phẩm: 1100025
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100025 QLCL Người sử dụng IPC viên nén Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100024 QLCL
Mã sản phẩm: 1100024
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100024 QLCL Người sử dụng VP khu vi sinh bên trong, Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100023 QLCL
Mã sản phẩm: 1100023
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100023 QLCL Người sử dụng VP Tầng 5

Máy tính PC 1100022 QLCL
Mã sản phẩm: 1100022
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100022 QLCL Người sử dụng Phòng cân Năm sử dụng 2017

Lọc theo bộ phận sử dụng
Phòng Ban
Loại máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây