Vostro 5320
Mã sản phẩm: S000438
Đăng ngày 12-12-2023 09:56:26 PM

Laptop chị Hường
Vostro 5320  Service Tag 4RY6DS3 Express Service Code 10397120835 Ship Date  13 MAR 2023 Location Vietnam

HPLC5
Mã sản phẩm: HPLC5
Đăng ngày 09-02-2023 03:19:16 AM

HPLC5 phòng VL2

HPLC6
Mã sản phẩm: HPLC6
Đăng ngày 09-02-2023 03:18:47 AM

HPLC6 phòng VL2

HPLC4
Mã sản phẩm: HPLC4
Đăng ngày 09-02-2023 03:18:29 AM

HPLC4 phòng VL2

HPLC3
Mã sản phẩm: HPLC3
Đăng ngày 09-02-2023 03:17:58 AM

HPLC3 phòng VL2

HPLC2
Mã sản phẩm: HPLC2
Đăng ngày 09-02-2023 03:17:21 AM

HPLC2 phòng VL2

HPLC1
Mã sản phẩm: HPLC1
Đăng ngày 09-02-2023 03:16:41 AM

HPLC1 phòng VL2

Máy tính Server 1100035 Phòng server
Mã sản phẩm: 1100035
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính Server 1100035 Phòng server Người sử dụng Server backup Năm sử dụng 2018

Máy tính Server 1100034 Phòng server
Mã sản phẩm: 1100034
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính Server 1100034 Phòng server Người sử dụng server ERP Năm sử dụng 2017

Máy tính Server 1100033 Phòng server
Mã sản phẩm: 1100033
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính Server 1100033 Phòng server Người sử dụng DHCP server Năm sử dụng 2017

Máy tính LT 1100032 QLCL
Mã sản phẩm: 1100032
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính LT 1100032 QLCL Người sử dụng Nguyễn Minh Tiến Năm sử dụng 12/2019

Máy tính LT 1100031 QLCL
Mã sản phẩm: 1100031
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính LT 1100031 QLCL Người sử dụng Vi sinh tầng 5 Năm sử dụng 09/2018

Máy tính LT 1100030 QLCL
Mã sản phẩm: 1100030
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính LT 1100030 QLCL Người sử dụng Thư ký iso Năm sử dụng 09/2018

Máy tính PC 1100029 QLCL
Mã sản phẩm: 1100029
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100029 QLCL Người sử dụng IPC nhỏ mắt Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100028 QLCL
Mã sản phẩm: 1100028
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100028 QLCL Người sử dụng IPC nước dùng ngoài Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100027 QLCL
Mã sản phẩm: 1100027
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100027 QLCL Người sử dụng IPC Thuốc mỡ Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100026 QLCL
Mã sản phẩm: 1100026
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100026 QLCL Người sử dụng IPC Thuốc mỡ Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100025 QLCL
Mã sản phẩm: 1100025
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100025 QLCL Người sử dụng IPC viên nén Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100024 QLCL
Mã sản phẩm: 1100024
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100024 QLCL Người sử dụng VP khu vi sinh bên trong, Năm sử dụng 2017

Máy tính PC 1100023 QLCL
Mã sản phẩm: 1100023
Đăng ngày 24-03-2020 02:57:54 AM

Máy tính PC 1100023 QLCL Người sử dụng VP Tầng 5

Lọc theo bộ phận sử dụng
Phòng Ban
Loại máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây