Các vấn đề ERP 2022

Thứ tư - 09/03/2022 21:31
Các vấn đề ERP 2022
Các vấn đề ERP 2022
1. Vấn đề đồng bộ thông tin hóa đơn mua hàng từ bên TRA về bên HY.
  1.1 Hiện tại: 
- Dữ liệu hóa đơn bán hàng từ TRA sang HY nói chung. Khi đồng bộ về là không lưu lại dc thông tin vào hệ thống. Điều này gây hậu quả là:
+ Khi phát hiện ra sai sót chỉ mới mở chốt ra mà đã mất hết thông tin.+ Mở chốt và xóa phiếu để nhờ bên TRA đồng bộ lại, hiện tại mất quá nhiều thời gian vì phải phối hợp với nhiều người , nhiều bộ phận, để thực hiện. ( thường mất từ 0,5 ngày tới 1,5 ngày bởi các lý do khách quan )
1.2 Giải pháp:
- Yêu cầu GESO lập trình lại phần đồng bộ hóa đơn - PHẢI LƯU ĐƯỢC THÔNG TIN CHỨNG TỪ SAU KHI TRA ĐỒNG BỘ SANG HY.
+ Lý do: thông tin sau khi sang bên HY rồi thì là của HY. khi HY phát hiện sai sót thì chủ động sửa được các thông tin sai, đồng thời báo cho bên TRA về lỗi sai đó. Nếu sai là từ bên TRA thì để bên TRA chủ động sử lý. Còn nếu thông tin sai chỉ ở bên HY thì bên HY chủ động sử lý, không ảnh hưởng tới TRA nữa.
- Khi lập trình lại thì thông tin chứng từ đồng bộ sang, phải đảm bảo là lưu lại thông tin chứng từ đó, để khi mở chốt thông tin không bị mất đi ( như hiện tại thì bị mất đi ).

2. Vấn đề đồng bộ thông tin hóa đơn mua hàng Nguyên Liệu từ bên TRA về bên HY.
2.1 Hiện tại: Quy trình đồng bộ có 2 loại: 1 loại đồng bộ sang nhận hàng chưa chốt, 1 loại đồng bộ sang nhận hàng đã chốt.

-  Đồng bộ sang nhận hàng chưa chốt: Thường là hóa đơn nguyên liệu chưa có phiếu kiểm nghiệm: Khi đồng bộ sang. Thì User ( chị Yến ) click nhận hàng và tích thêm vào nút " Có kiểm nghiệm ". Để hàng này sinh Phiếu kiểm định -> Yêu cầu lấy mẫu ( tiếp tục quy trình kiểm nghiệm ) ... như lưu đồ sau.


Nhược điêm: Hiện tại với các sản phẩm đã có phiếu kiểm nghiệm của TRAPHACO CNC ... thì chúng ta chưa sử dụng lại được. Cần có giải pháp để có thể khai báo " Sản phẩm này đã có phiếu kiểm nghiệm của CNC là công ty trong cùng hệ thống của TRAPHACO. ". Như vậy chúng ta cũng không cần phải làm kiểm nghiệm lại sản phẩm này nữa ( vì CNC đã làm rùi ). Tiết kiệm chi phí, thời gian ...

-  Đồng bộ sang nhận hàng đã chốt : Thường là hóa đơn nguyên liệu đã có phiếu kiểm nghiệm, là hàng đồng bộ sang thẳng kho nguyên liệu không qua chốt bên HY: Hệ quả là thủ kho không có nút chốt nhận hàng với hàng này, nên không kiểm soát được tồn kho.


2.2 Giải pháp:
-  Đồng bộ sang nhận hàng chưa chốt:

Cần thiết phải phát triển thêm chức năng: Nhận hàng , "Đã có kiểm nghiệm trong hệ thống TRAPHACO " . Mục đích là sử dụng lại phiếu kiểm nghiệm của TRAPHACO CNC ... là các công ty trong cùng hệ thống TRAPHACO. 
+ Phát triển thêm nút tích " Đã có kiểm nghiệm " trên giao diện của : Quản lý mua hàng > Mua hàng trong nước > Kiểm định chất lượng

1 1
1


Đồng bộ sang nhận hàng đã chốt:  Cần thay đổi để cho phép Users có thể kiểm soát được. 
Bằng cách. Khi đồng bộ sang , thì trạng thái phiếu là " chưa chốt " .
Để Users có thể kiểm soát, rùi mới chốt phiếu , để hàng đổ vào kho. Như lưu đồ sau

 

3. Vấn đề hệ thống tự động ghi nhận ngày nhập kho mới là ngày trên phiếu định tính.
3.1 Hiện tại.
Theo quy trình thực tế vật tư có ngày nhập kho là ngày có kết quả phiếu kiểm nghiệm đạt, được ra quyết định nhập vật tư. Trên ERP với nguyên liệu có định tính, hệ thống tự động ghi nhận ngày nhập kho mới là ngày trên phiếu định tính. Yêu cầu không ghi nhập ngày định tính là ngày nhập kho mới.

VD: Nguyên liệu A có quyết định nhập tư ngày 10/01 => ghi nhập ngày nhập kho lần 1 là 10/01. Ngày định tính là 15/01 => ghi nhận ngày nhập kho mới là 15/01. => Yêu cầu chỉ ghi nhập ngày nhập kho 10/01.
3.2 Giải pháp: 
Geso lập trình lại lỗi này: Khi khai báo định tính thì không ghi nhập ngày định tính là ngày nhập kho mới .
( Quản lý tồn kho > Chức năng > Định tính/EO )


4. Vấn đề khai báo định tính nguyên liệu:
4.1 
Hiện tại:
Phòng kế hoạch đang phải làm thủ công bằng cách: Lên mạng nội bộ tải phiếu về, xem số phiếu rồi mới nhập tay vào phiếu khai báo định tính ( Quản lý tồn kho > Chức năng > Định tính/EO > Thêm mới )

Nguyên nhân: là do chức năng tạo phiếu định tính chưa có trên ERP. Hiện tại P.QLCL đang làm phiếu định tính trên phần mềm MQT. Nên chưa có thông tin để đồng bộ vào phiếu nhập kho nguyên liệu.
4.2 Giải pháp:
Geso lập trình module phiếu định tính: ( tương tự như module phiếu kiểm nghiệm )
Sau khi hệ thống ERP có phiếu định thì sẽ đồng bộ thông tin phiếu định tính vào trong phiếu nhập kho nguyên liệu.
5. Vấn đề đơn bán hàng không tự động cộng tổng số lượng lô:
( Quản lý bán hàng > Chức năng > Đơn bán hàng )
5.1 Hiện tại:
+ Khi chọn số lô , số lượng thì phần mềm chưa tự cộng tổng và chuyển xuống dưới.
+ Chưa nhập số lượng thì không click được popup


5.1 Giải pháp:
Geso lập trình bổ xung chỗ này cho TRAHY

6. Vấn đề chủ động chỉnh sửa lại biểu mẫu 
6.1 Hiện tại
Việc cập nhật chỉnh sửa các biểu mẫu (Form in) GESO vẫn đang đảm nhiệm, không chuyển giao, hướng dẫn cho Hưng Yên nên không chủ động được khi có sự thay đổi biểu mẫu.
6.2 Giải pháp
Đề nghị Geso có giải pháp, để có thể chủ động chỉnh sửa, hoặc hướng dẫn để Traphaco Hưng Yên có thể chủ động chỉnh sửa biểu mẫu in khi cần.

7. Vấn đề : " Số phiếu kiểm nghiệm nhẩy vượt số quá nhanh, không kiểm soát được.

7.1 Vấn đề số phiếu nhẩy quá nhanh:

+ Về mặt kỹ thuật GESO đã lập trình cho TRAHY theo quy tắc nhẩy số phiếu KN ( kiểm nghiệm ) trong sản xuất là: N+1 - 22TPHY ( hoặc N+1 - 22BTPHY ).+ Mã phiếu đã sinh ra thì khi xóa chứng từ không dùng lại nữa, và chỗ này bên Geso không lưu được số phiếu bị xóa nếu phiếu chưa tới bước chốt nhận hàng mà user xóa phiếu. + Với quy trình hiện tại: Nhận hàng PDA tích yêu cầu kiểm nghiệm, hệ thống sinh ra mã phiếu-> chốt nhận hàng -> sinh ra kiểm định chất lượng-> chuyển lấy mẫu-> sinh ra phiếu lấy mẫu nằm chờ-> chốt phiếu -> hồ sơ kiểm nghiệm-> kiểm nghiệm chi tiết>  duyệt hồ sơ kiểm nghiệm> phiếu kiểm nghiệm-> duyệt -> kiểm định chất lượng ( như ảnh sơ đồ quy trình dưới đây ).

 

* Vì lý do ở trên mà lúc số phiếu kiểm nghiệm được tạo ra, sau đó xóa đi vì nhập sai, lỗi ... thì số phiếu tiếp theo sẽ là N+2 thay vì N+1 ( đã bị xóa đi ). Cứ như vậy mà số phiếu kiểm nghiệm tăng lên nhanh chóng, và cũng không kiểm soát dc số phiếu đã xóa đi.

 7.2 Biện pháp khắc phục:

Biện pháp 1: Các bộ phận hạn chế nhập liệu sai, đặc biệt là các bạn users ở phân xưởng. Để tránh tình trạng phải gỡ ra làm lại. ( gây ra tăng số ). 

+ Cách này nhược điểm quá lớn, và không cải thiện được gì , hơn nữa cũng không giải quyết dc vấn đề quản lý số phiếu đã xóa, cũng như kiểm soát số phiếu tăng. 
Biện pháp 2GESO lập trình lại phần sinh số phiếu kiểm nghiệm ( Tổng số tiền phát triển : 10.260.000 VND ):

+ Lập trình sinh số phiếu kiểm nghiệm từ YCLM trên giao diện WEB, đồng thời khóa lại trường tự sinh số phiếu trên PDA.

- Việc số phiếu kiểm nghiệm sinh ra ở bước này. Sẽ ảnh hưởng tới phiếu "Kiểm định chất lượng " sẽ không có mã phiếu kiểm nghiệm ngay, tới bước yêu cầu lấy mẫu mới có mã phiếu thì khi:User duyệt tạm đem Sp đi sử dụng Sp sẽ không có mã phiếu.

+ Khắc phục chỗ này bằng cách : Các bạn GESO lập trình truy vấn lại để lấy ra số phiếu từ YCLM đã sinh ra

 

8. Về báo cáo theo yêu cầu của phòng QLCL .
Tuy rằng yêu cầu này đã được đưa ra từ lâu, nhưng chưa có buổi nào chính thức, chi tiết. nên nay em làm yêu cầu này, với mô tả rõ hơn bằng hình ảnh và file mẫu đính kèm Tại đây

 

 

 

 

9. Nhờ GESO bổ xung cho TRAHY 4 biểu mẫu mới ( Tổng chi phí thực hiện  :  20.700.000 VND ): Tương ứng với 4 biểu mẫu cũ nhưng có thêm ảnh chữ ký của chị Hường. các biểu mẫu này sẽ có thêm 1 nút hiển thị mới với icon mới ( Huy IT sẽ gửi kèm icon Tải về nếu  GESO thấy ok thì dùng, không thì có thể tìm icon khác tốt hơn  )

( Bổ xung biểu mẫu phiếu kiểm nghiệm với trạng thái đã duyệt thì có chữ ký của chị Hường )

 

BM17/30 - Phiếu kiểm nghiệm thành phẩm ( test với NAT01 )

BM17/30 - Phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu ( test với  1CONC )

BM17/30 - Phiếu kiểm nghiệm đồ bao gói ( test với  2TAVI )

BM17/30 - Phiếu kiểm nghiệm đồ bao gói - có SĐK ( test với  2TAVI )
 

10. Vấn đề xuất báo cáo cho Kế Toán

- Bộ phận kế toán gửi yêu cầu có thêm 8 báo cáo sau ( Có file excel mẫu, kèm theo hình ảnh mô tả ở trong file ): Tải về tất cả tại đây

  + Báo cáo chi tiết bán hàng
  + Báo cáo chi tiết phiếu nhập kho
  + Báo cáo chi tiết phiếu xuất kho
  + Báo cáo theo dõi hàng nhập
  + Mẫu nhật ký chi tiền
  + Mẫu nhật ký thu tiền 
  + Số cái Tk 112
  + Số Tk 111   

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến của bạn
  Kiểm tra PM đã cài Tại đây
  Kết quả kiểm tra PM Tại đây

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây