Đề cương chất đối chiếu

Đề cương chất đối chiếu

 •   06/03/2020 12:31:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo đề cương chất đối chiếu, phục vụ trong hồ sơ chất đối chiếu. User thực hiện bằng cách vào đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Đề cương chất đối chiếu
Tài liệu pha chế thuốc

Tài liệu pha chế thuốc

 •   06/03/2020 12:30:00 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo thông tin tài liệu pha chế, user thực hiện bằng cách vào hệ thống theo đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Tài liệu pha chế thuốc
Thiết bị kiểm nghiệm

Thiết bị kiểm nghiệm

 •   06/03/2020 12:29:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo thiết bị dùng trong kiểm nghiệm, user vào hệ thống theo đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Thiết bị kiểm nghiệm
Hồ sơ kiểm nghiệm

Hồ sơ kiểm nghiệm

 •   06/03/2020 12:28:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Dùng để tạo hồ sơ kiểm nghiệm cho sản phẩm, user thực hiện bằng cách vào hệ thống theo đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Phương pháp thử nghiệm
Phương pháp thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm

 •   06/03/2020 12:27:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo phương pháp, user thực hiện bằng cách vào đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Phương pháp thử nghiệm
Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật

 •   06/03/2020 12:25:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm kiểm nghiệm, user vào hệ thống theo đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Yêu cầu kỹ thuật
Biểu mẫu hồ sơ

Biểu mẫu hồ sơ

 •   06/03/2020 12:24:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo biểu mẫu, mẫu in trong hồ sơ kiểm nghiệm. Thực hiện bằng cách vào hệ thống theo đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Biểu mẫu hồ sơ
Loại hồ sơ kiểm nghiệm

Loại hồ sơ kiểm nghiệm

 •   06/03/2020 12:17:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Dùng để khai báo loại hồ sơ kiểm nghiệm dùng trong hệ thống, user vào hệ thống bằng đường dẫn: Dữ liệu nền > Hồ sơ kiểm nghiệm > Loại hồ sơ kiểm nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây