Quy trình chi tiết theo dõi đối chiếu hóa chất DOD

Thứ sáu - 06/03/2020 13:47
Quy trình chi tiết theo dõi đối chiếu hóa chất DOD
Quy trình chi tiết theo dõi đối chiếu hóa chất DOD
 1. Quy trình tổng
  1. Quy trình pha chế Hóa chất
 • User nhập hóa chất vào kho Hóa chất cấp 1 ở chức năng Yêu cầu Nhập hàng. Chốt yêu cầu Nhập hàng để làm tiếp Nhập hàng khác
 • Ở chức năng Nhập hàng khác user chọn Yêu cầu nhập hàng vừa nhập, nhập đủ thông tin và chốt. Sau khi chốt hóa chất sẽ nhập vào kho cấp 1
 • User tạo Kế hoạch pha chế cho Hóa chất tại chức năng Kế hoạch pha chế hiệu chuẩn.
 • Phiếu pha chế hóa chất có thể được tự tạo hoặc do hệ thống sinh ra dựa vào Kế hoạch pha chế. Sau khi pha chế xong hóa chất, hóa chất sẽ nhập vào kho Hóa chất để sử dụng.
  1. Quy trình Nhập và Kế hoạch đánh giá chất đối chiếu
 • User nhập chất đối chiếu vào Kho chất đối chiếu ở chức năng Yêu cầu Nhập hàng. Chốt yêu cầu Nhập hàng để làm tiếp Nhập hàng khác
 • Ở chức năng Nhập hàng khác user chọn Yêu cầu nhập hàng vừa nhập, nhập đủ thông tin và chốt. Sau khi chốt hóa chất sẽ nhập vào kho Chất đối chiếu
 • User tạo Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá cho Chất đối chiếu và chốt
 • Yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm sẽ tự sinh ra từ Kế hoạch hoặc tự tạo. Sau khi chốt Yêu cầu lấy mẫu thì sinh ra HSKN. Các bước sau đó làm theo hướng dẫn tại tài liệu HDSD Kiểm nghiệm.
  1. Quy trình Theo dõi độ ổn định
 • User tạo Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá theo dõi DOD và chốt
 • Yêu cầu lấy mẫu sẽ tự động sinh ra từ Kế hoạch hoặc do user tự tạo.
 • Sau khi chốt Yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiểm làm các bước tương tự như trong tài liệu HDSD của bộ Kiểm nghiệm.
 1. Chức năng chi tiết
  1. Yêu cầu nhập hàng
User vào chức năng Quản lý tồn kho > Chức năng > Yêu cầu nhập hàng khác, hệ thống hiển thị như hình:
   1.       Tìm kiếm
 • Từ ngày/ đến ngày: Tìm kiếm theo khoảng thời gian yêu cầu.
 • Trạng thái: trạng thái yêu cầu(Đã chốt/chưa chốt/hoàn tất/..)
 • Số phiếu: Tìm kiếm theo số phiếu Yêu cầu xuất kho
 • Sản phẩm: Tìm kiếm theo mã/tên sản phẩm.
 • Kho nhận: Chọn kho nhận hàng.
   1. Nhập thông tin
User nhấn chọn Tạo mới, hệ thống sẽ hiển thị như hình:
 • Ngày nhập: Ngày nhập kho hóa chất
 • Nội dung nhập: chọn nội dung NK12 - Nhập kho kiểm nghiệm
 • Kho nhận: chọn kho nhận hóa chất.
 • Loại sản phẩm: chọn loại sản phẩm nhập mua về.
 • Lý do: nhập lý do mua hàng.
 • Người yêu cầu: nhập thông tin người yêu cầu nhập hóa chất.
 • Mã sản phẩm: nhập mã/tên hóa chất, số lượng yêu cầu nhập.
Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn chọn  để lưu và  để chốt yêu cầu
  1. Nhập hàng khác
Sau khi chốt Yêu cầu nhập hàng, user vào chức năng Quản lý cung ứng > Quản lý tồn kho > Nhập hàng khác. Nhấn chọn Tạo mới, hệ thống hiển thị như hình:
 • Ngày chứng từ: nhập ngày nhập hàng.
 • Số chứng từ: nhập số chứng từ.
 • Nội dung nhập: Chọn nội dung nhập NK12 - Nhập kho kiểm nghiệm.
 • Yêu cầu nhập: chọn yêu cầu nhập đã khai báo ở chức năng Yêu cầu nhập hàng.
 • Kho nhận, Loại sản phẩm: tự động lấy ra từ Yêu cầu nhập hàng(không sửa)
 • Tick vào popup số lượng, nhập thông tin cho hóa chất nhập kho(số lô, nhà sản xuất, hạn dung,…)
Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn chọn  để lưu và  để chốt nhận hàng.
  1. Kế hoạch pha chế, hiểu chuẩn
User vào chức năng kế hoạch pha chế, hiệu chuẩn thuốc, nhấn chọn Tạo mới, hệ thống hiển thị như hình:
 • Ngày kế hoạch: chọn ngày tạo kế hoạch
 • Kế hoạch theo: chọn kế hoạch theo Tuần/Tháng
 • Loại sản phẩm: chọn loại sản phẩm pha chế.
 • Nhập mã sản phẩm, thông tin lô hàng, ngày pha chế/hiệu chuẩn.
Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn chọn  để lưu và  để chốt kế hoạch.
  1. Phiếu pha chế hiệu chuẩn
Sau khi chốt kế hoạch pha chế, user vào chức năng Hồ sơ kiểm nghiệm > Chức năng > Phiếu pha chế, hiệu chuẩn thuốc, hệ thống hiển thị như hình:
   1. Tìm kiếm
 • Thuộc loại: chọn loại pha chế(tự tạo/pha chế/hiệu chuẩn)
 • Thuốc thử/Dung dịch chuẩn: Tìm kiếm theo mã/tên hóa chất
 • Từ ngày/ đến ngày: Tìm kiếm theo thời gian thực hiện.
 • Số ID hệ thống: tìm theo mã phiếu pha chế/hiệu chuẩn
 • Số ID kế hoạch: tìm theo mã kế hoạch.
   1. Nhập thông tin
Nhấn chọn  để nhập thông tin pha chế, hệ thống sẽ hiển thị như hình:
 • Loai, Loại sản phẩm: lấy từ kế hoạch pha chế.
 • Ngày pha chế: nhập ngày pha chế(ngày nhập kho)
 • ID kế hoạch: mã kế hoạch đã tạo
 • Sản phẩm: hóa chất cần pha chế
 • Tài liệu pha chế: Chọn tài liệu của sản phẩm đã khai báo trong dữ liệu nền Tài liệu pha chế thuốc.
 • Công thức pha chế: hiển thị công thức/cách pha trong dữ liệu nền Tài liệu pha chế.
 • Kho nhập: chọn kho lưu hóa chất pha chế
 • Số lượng nhập: số lượng định mức theo tài liệu pha chế, có thể thay đổi.
 • Thông tin nhập kho: Nhập thông tin hóa chất pha chế để lưu kho(số lô/chai/mẻ)
 • Tab Hóa chất: Hiển thị các hóa chất cấp 1 khai báo trong Tài liệu pha chế, chọn thông tin Kho xuất và số lượng chi tiết trong từng kho.
Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn chọn  để lưu và  để chốt phiếu pha chế.
  1. Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá
User vào hệ thống theo đường dẫn Hồ sơ kiểm nghiệm > Chức năng > Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá. Nhấn chọn tạo mới, hệ thống hiển thị như hình:
 • Loại kế hoạch: chọn loại kế hoạch đánh giá(chất đối chiếu/độ ổn định)
 • Ngày kế hoạch: nhập ngày tạo kế hoạch.
 • Tháng đánh giá: Tự động lấy ra tháng đánh giá dựa vào ngày kế hoạch.
 • Loại sản phẩm: chọn loại sản phẩm làm kế hoạch.
 • Kho xuất kiểm nghiệm: chọn kho xuất mẫu.
 • Nhập thông tin sản phẩm, Ngày theo dõi, theo dõi lại
Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn chọn  để lưu và  để chốt kế hoạch. Khi này, Yêu cầu lấy mẫu sẽ tự sinh ra nằm chờ và đi theo quy trình kiểm nghiệm.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến của bạn
Kiểm tra PM đã cài Tại đây
Kết quả kiểm tra PM Tại đây

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây